arrow_bottom arrow_left arrow_top arrow basket_empty basket_full circle_large Canteen logo Canteen logo Catering logo Meyers-FoodandBevarage-Logo-u-BG-RGB Meyers-Venues-Logo-u-BG-RGB Løgismose meyers logo Catering logo Lunch logo Lunch logo menu quote_left quote_right search social_facebook social_instagram social_pinterest social_twitter social_youtube linkedin-with-circle clock share location print New window Checkmark Error heart heart filled checkmark

Vi beklager!

Forskere anbefaler kokkeskoler i alle danske fængsler.

En ekstern evaluering gør foreløbig status over de fængselskokkeskoler, Meyers Madhus har drevet de seneste 2 ½ år sammen med Kriminalforsorgen, støttet af TrygFonden.  

Evalueringen, som er foretaget af professor ved Københavns Universitet Flemming Balvig, og lektor Linda Kjær Minke fra Syddansk Universitet , viser bl.a., at de indsatte over en bred kam vurderer kokkeskolerne som det mest meningsfulde tilbud, de hidtil har oplevet i fængslerne. Evaluatorerne konkluderer, at projektet har været succesfuldt i forhold til sine mål, og anbefaler, at der etableres kokkeskoler i samtlige fængsler:

”Mange af de mål, man kunne have med en kokkeskole, er blevet realiseret for de fleste af de indsatte, der har deltaget. Det anbefales derfor dels, at projektet fortsætter, og dels at det udvides. Udvidelsen anbefales dels i form af at kokkeskole implementeres i samtlige fængsler (og eventuelt også i de øvrige større arresthuse), og dels at relativt flere på de enkelte institutioner får tilbud om at deltage.”

En kommende evaluering vil måle på de involverede indsattes recidiv og beskæftigelsesgrad.

De kokkeskoler, som er etableret i projektet, fortsætter alle i drift, når det af TrygFonden støttede udviklingsprojekt nu afsluttes. Meyers Madhus underviser fortsat i Vridsløselille og Jyderup og arbejder sammen med Kriminalforsorgen om at udfolde yderligere tiltag fra projektet.

Resultater
I alt 81 indsatte har været til eksamen og bestået med karaktergennemsnit på 10,0 (tal fra start 2012 til februar 2015).

Meyers Madhus har kendskab til 12 blandt de tidligere elever, der i dag er løsladt, som er i beskæftigelse i og omkring madbranchen som kokkeelever, bagerlærlinge, gartnermedhjælpere mm., og flere andre er godt på vej. En tidligere indsat har opnået at blive årets kokkeelev på en eksklusiv restaurant i København.

I forbindelse med projektet er udviklet en række tiltag med henblik på at skabe en effektiv resocialisering, herunder:

  • Etablering af bageri med tilknyttet bageruddannelse i Vestre Fængsel
  • Afholdelse af en lang række endagsrestauranter i fængslerne, hvor eleverne har prøvet kræfter med professionelle opgaver i et møde med betalende gæster udefra. 817 mennesker har besøgt fængslerne til disse arrangementer, hvorfra overskuddet finansierer tilsvarende middage for de indsattes familier.
  • Etablering af produktionskøkken og opstart af første del af hovedforløbet på kokkeuddannelsen i Vridsløselille med skolepraktik inden for murene
  • Etablering af honning- og grøntproduktion i forbindelse med kokkeskolerne i henholdsvis Vridsløselille og Jyderup
  • Etablering af erhvervsmentorordning for kokkeskolernes elever
  • Elever med lov til uledsaget udgang fra fængslet tager med ”Det rullende kokkehold” på landevejen og etablerer endagsrestauranter i danske byer i samarbejde med lokale partnere
  • Fælles mad- og bagekurser for indsatte og ansatte, hvor eleverne fra kokkeskolerne er undervisere.
  • Bagekurser for indsatte fædre og deres børn
  • Udarbejdelse af en kogebog til indsatte på afdelinger med selvforplejning i et samarbejde mellem indsatte og kokke fra Meyers Madhus.

Kokkeskolerne kort
Projektet startede i 2011 med et pilotprojekt igangsat af Fonden Melting Pot, og blev styrket, da TrygFonden året efter donerede midler til en udvidet indsats omfattende tre fængsler. Opgaven landede efter en udbudsrunde hos Meyers Madhus.

Der tilbydes i dag kokkefaglig uddannelse i fire danske fængsler: Statsfængslerne i Vridsløselille, Jyderup og Nyborg samt Vestre Fængsel, alle med kompetencegivende uddannelse på EUD- grundforløbet ”Mad til mennesker” (kokkeskolen i Nyborg drives uafhængigt af det af TrygFonden støttede projekt).

Hvert fængsel har sin egen model for undervisningen, som varetages af fængslernes egne ansatte, erhvervsskolerne og Meyers Madhus i forskellige kombinationer.

Kriminalforsorgen, Meyers Madhus og erhvervsskolerne arbejder tæt sammen med organisationen High:five, der agerer bindeled mellem fængsler, indsatte og erhvervsliv med henblik på at få elever fra kokkeskolerne i beskæftigelse.

Fakta om fængsler
Der er 14 fængsler i Danmark: fem lukkede og otte åbne fængsler samt Københavns Fængsler, der er et fælles navn for tre arresthuse.

Dømte kommer som hovedregel til et åbent fængsel. Kriminalitetens art, straffens længde eller risiko for undvigelse betyder dog, at nogle skal afsone i et lukket fængsel.

Et nyt lukket fængsel med plads til 250 indsatte er under konstruktion på Nordfalster, og forventes at kunne modtage de første indsatte i slutningen af 2015. 

En undersøgelse foretaget af Rambøll for organisationen High:five vurderer, at den samlede samfundsmæssige besparelse, hvis et enkelt menneske hjælpes permanent fra kriminalitet til beskæftigelse, er på 1,4 millioner kroner, konservativt beregnet. 

Seneste nyheder